Sotning

Vid sotning tas brandfarliga beläggningar bort för att minska risken för brand. Sotning är en viktig del i arbetet med att förebygga bränder i bostäder. Tidigare innebar begreppet sotning att både rengöring och enklare brandskyddskontroll gjordes samtidigt. Sotningsverksamheten är numera uppdelad i två separata uppdrag – sotning och brandskyddskontroll.

I lagen och förordningen om skydd mot olyckor anges att kommunen i brandförebyggande syfte ansvarar för att sotning och brandskyddskontroll utförs.

Motala kommun har upprättat avtal med Rovent AB när det gäller brandskyddskontroll och sotning.

Sota själv

Lagen ger också kommunen rätt att efter ansökan låta fastighetsägare själv sota eller överlåta åt någon annan än den kommunen anvisar utföra sotningen på den egna fastigheten. Kravet är att sotningen genomförs på ett ur brandskyddssynpunkt betryggande sätt. Kommunen ska i varje enskilt fall göra en prövning av den sökandes lämplighet för uppgiften. Möjligheten att själv sota sin egen anläggning omfattar endast sotningsmomentet.

Ansökan – Själv utföra rengöring av eldstad och rökkanaler på egen fastighet

Ansökan  – låta annan utföra rengöring av eldstad och rökkanaler

Sotningstaxa (PDF, 130 kB)

Brandskyddskontroll

Brandskyddskontrollen ska upptäcka fel och brister i anläggningen för att undvika skador till följd av brand. Kontrollen innebär en prövning av att den enskilda anläggningens funktion och egenskaper från brandskyddssynpunkt i huvudsak överensstämmer med de krav som gällde när anläggningen togs i bruk.

Du som har en eldstad, värmepanna eller rökkanal behöver få den kontrollerad regelbundet.

Frister Brandskyddskontroll o Sotning (PDF, 32 kB)

Föreskrift om brandskyddskontroll och taxa (PDF, 34 kB)

Kontakt

Räddningstjänsten Motala-Vadstena

raddtj@motala.se
Tel växel: 0141-22 50 00
Fax: 0141-21 38 20

Postadress: Motala kommun, 591 30 Motala
Besöksadress: Glimmervägen 2, Motala.

  • Hjälpte informationen på den här sidan dig?
  • Ja   Nej