Elda utomhus

Eldning utomhus är normalt tillåtet om inte generellt eldningsförbud råder. Men den som eldar gör det alltid på eget ansvar. Eldning ska genomföras på ett säkert sätt. Läs mer om hur du eldar med god brandsäkerhet här.

Elda avfall och ris

Ska du elda avfall och ris? Läs mer här.

Eldningsförbud

I Motala kommun råder eldningsförbud i detaljplanelagt område mellan 1 maj- 1 september. Under resten är det tillåtet att elda om ingen störs av eldningen eller det finns risk att den orsakar hälsoproblem. Läs mer i Lokala föreskrifter för att skydda människors hälsa och miljön

Brandsäkerhet

Om du ska elda utomhus är det viktigt att tänka på brandsäkerheten. Ansvaret ligger på dig som eldar. En riskbedömning ska genomföras innan du börjar elda. Utgå från dessa punkter:

Risk för brandspridning

 • Placering – eldning ska ske på ett sådant sätt att det inte medför någon risk för brandspridning eller skador på omgivningen (närliggande byggnader, skog, elledningar osv.) Tänk på strålningsvärme och gnistbildning.
 • Väder – vid torrt väder krävs extra stor försiktighet. kontrollera med SMHI:s brandriskprognos. Råder eldningsförbud får eldning ej ske.
 • Vind – kan medföra brandspridning. Tänk på vindstyrka och vindriktning. All eldning avrådes vid stark vind. Vid ändringar i vindförhållande under pågående eldning, som medför ökad brandrisk, ska eldningen avbrytas.
 • Det är bara tillåtet att elda trädgårdsavfall och träprodukter som grenar, kvistar och ris.

Organisation och släckberedskap

 • Bålet ska bevakas tills det är släckt eller släckas innan det lämnas för natten. Lämpligen finns en brandvakt som sköter bevakning och efterbevakning. Brandvakten ska ha möjlighet att snabbt kunna larma om det blir problem.
 • Nödlägesberedskap med riktlinjer och roller vid eventuellt tillbud bör finnas (vem larmar, släcker osv?)
 • Släckredskap ska alltid finnas nära tillgängligt.
  – Vid eldning i mindre omfattning kan du använda hinkar med vatten eller handbrandsläckare.
  – Vid eldning i större omfattning bör det finnas en vattenslang som är kopplad och trycksatt, alternativt större vattenfyllda tunnor. Annan utrustning som kan behövas är strilkannor, kvastar, krattor, spadar med mera.

Anmäl eldning

Om du har förutsättningar att elda på ett säkert sätt enligt checklistorna ovan, kontaktar du oss på räddningstjänsten i förväg med hjälp av formuläret i länken. Uppge så noggranna uppgifter som möjligt. Då känner vi till att elden är kontrollerad och vet vad det gäller om någon ringer och larmar om brandrök. Kom ihåg att du alltid är ansvarig för eldningen, även när du har anmält det till oss.

Valborgsmässoeldar får endast innehålla torra träprodukter som grenar, kvistar och ris. Anledningen till detta är att påverkan på miljön ska bli så liten som möjligt. Som en följd av detta får naturligtvis inte byggavfall, däck, plast, vätskor, gasflaskor och dylikt läggas i brasan. Allt sådant avfall skall deponeras på någon av kommunens miljöstationer.

Kommunerna reglerar var och när man får elda i föreskrifter, med avseende på miljö- och hälsosskydd.

Motala kommun

I Motala kommun råder eldningsförbud i detaljplanelagt område mellan 1 maj- 1 september. Före 1 maj är det tillåtet att elda om det kan ske utan olägenhet för människors hälsa uppstår eller utan att någon störs av eldningen. (Källa: Lokala föreskrifter för att skydda människors hälsa och miljö i Motala)

Vadstena kommun

Eldning av löv, kvistar och annat trädgårdsavfall inom områden med detaljplan är förbjuden under tiden 1 april – 30 september. För eldning under den tiden krävs dispens av bygg- och miljönämnden. Under övrig tid av året får eldning av trädgårdsavfall endast ske om det kan ske utan olägenhet för människors hälsa. (Källa: Lokala föreskrifter för att skydda människors hälsa och miljön i Vadstena kommun)

Ja. Om du har förutsättningar att elda på ett säkert sätt kontaktar du oss på räddningstjänsten genom detta formulär
Uppge så noggranna uppgifter som möjligt. På så vis känner vi till att elden är kontrollerad och vet vad det gäller om någon ringer och larmar om brandrök. Läs mer om att elda på ett säkert sätt här.

Kontakt

Räddningstjänsten Motala-Vadstena

raddtj@motala.se
Tel växel: 0141-22 50 00
Fax: 0141-21 38 20

Postadress: Motala kommun, 591 30 Motala
Besöksadress: Glimmervägen 2, Motala.

 • Hjälpte informationen på den här sidan dig?
 • Ja   Nej