Brandsäkert hem

80 procent av alla dödsbränder i Sverige sker i våra bostäder.
Vid uppräckt av brand -utrym, stäng in branden, larma, släck.
Läs mer om hur du kan brandsäkra ditt hem.

Brandvarnare

Brandvarnaren skall placeras i taket utanför sovrummet. Om bostaden består av flera plan ska minst en monteras på varje plan. Vi rekommenderar dock att man också har en brandvarnare i varje rum där någon sover och att man använder brandvarnare som ”pratar” med varandra, så kallade kommunicerande brandvarnare. Brandvarnaren skall placeras minst 50 cm från vägg, valv eller annat större hinder. Brandvarnaren skall placeras på högsta punkt.

Var noga med att kontrollera brandvarnarens funktion regelbundet. De allmänna rekommendationerna är att du kontrollerar funktion och batteri en gång varje år. Använd till exempel den första advent som en dag att prova brandvarnaren i samband med att du tar fram dina adventsljusstakar.

Släckutrustning

Släckutrustning är viktigt att ha i bostaden för att tidigt kunna släcka mindre bränder. Bra släckutrustning för hemmet är 6-kilos pulversläckare och brandfilt. Med en pulversläckare kan du släcka de flesta typer av mindre bränder som kan uppstå i ett rum. Brandfilten lämpar sig för släckning av bränder i mindre föremål, så som i kläder, i grytor eller i en begränsad del av en möbel

Pulversläckare

Räddningstjänsten rekommenderar alla att minst ha en sexkilos pulversläckare i sin bostad. Valet baseras på praktiska försök som är genomförda av Sveriges Provnings- och Forskningsinstitut.

Pulversläckaren släcker branden snabbare och säkrare än en skumsläckare och är lätt att använda också för den som är ovan.

Kontrollera din egen släckare regelbundet genom att kolla att tryckmätaren står på grönt, att slangen är hel, att den är plomberad och att den inte är skadad. Följ tillverkarens anvisningar om skötsel och service.

Man kan bara använda en brandsläckare en gång. Sedan måste den omedelbart lämnas in för översyn och påfyllning, även om man bara använt den lite.

Brandfilt

Med en brandfilt kan du släcka en brand i till exempel kläder, möbler eller på spisen. Ha en brandfilt på varje våning. Gärna nära kök då de flesta bränder startar där.

En brandfilt kan användas vid små bränder som med god marginal täcks av filtens storlek.

Storleken på en brandfilt bör vara 120 x 180 cm för att kunna täcka merparten av en vuxen människa.

Brandfarlig vara i hemmet

En brandfarlig vara är en vätska som till exempel bensin, spolarvätska, aceton, T-röd eller gasen som bland andra acetylen och gasol som på grund av sin antändlighet benäms brandfarlig. Drivgasen i sprayflaskor är ofta brandfarlig.   I flerbostadshus får du inte förvara brandfarlig vara på vindar eller i källare. Du får i din lägenhet eller villa bara förvara brandfarlig vara för hushållets behov. Mer än fem liter brandfarlig vätska får inte förvaras i din lägenhet.   Har du behov av att förvara mer än nedanstående mängder ska du ansöka om tillstånd för hanteringen:

  • 100 liter brandfarlig vätska (bil med en reservdunk räknas inte med)
  • 60 liter gasol
  • 10 liter annan brandfarlig gas

All brandfarlig vara ska hanteras i kärl som är avsedda för det.

Utrym, stäng in branden, larma, släck

  •  Utrym bostaden och larma övriga i familjen och se till att de kommer ut om de inte redan har gjort det
  • Stäng dörren till det utrymme som brinner om det går
  • Larma räddningstjänsten när alla kommit i säkerhet
  • Försöka släcka branden om du bedömer du att du kan göra det
  • Inte ta några onödiga risker.

Kontakt

Räddningstjänsten Motala-Vadstena

raddtj@motala.se
Tel växel: 0141-22 50 00
Fax: 0141-21 38 20

Postadress: Motala kommun, 591 30 Motala
Besöksadress: Glimmervägen 2, Motala.

  • Hjälpte informationen på den här sidan dig?
  • Ja   Nej