Alla nybyggda bostäder och offentliga lokaler ska vara tillgängliga för alla, även för dem som har någon typ av funktionsnedsättning. Om du ska bygga nytt eller bygga om ställs alltid krav på att det du bygger ska utformas tillgängligt. I befintliga offentliga lokaler ska enkelt avhjälpta hinder tas bort.

Har du en lokal som allmänheten har tillträde till?

Läs mer om varför det behövs tillgänglighet i lokaler, vad det finns för krav på offentliga lokalers tillgänglighet och vilka regler som gäller för en butik:

Enkelt avhjälpta hinder

Det är ägaren till lokalen, oftast fastighetsägaren, som ansvarar för att hindren avhjälps. Vad som klassas som ett enkelt avhjälpt hinder är en bedömningsfråga som avgörs från fall till fall. Enkelt avhjälpta hinder kan till exempel vara:

 • Ramper vid trappsteg
 • Mindre nivåskillnader eller trappsteg
 • Höga trösklar
 • Dörrbredder
 • Tunga dörrar
 • Olämpligt placerade eller utformade dörröppnare
 • Bristande markering av trappor och glasytor
 • Dålig ljus- och ljudmiljö
 • Avsaknad av ledstänger
 • Brister i utformning och placering av fast inredning
 • Armstöd vid toalettstolar

Bygglovsenheten kontrollerar att reglerna följs

Bygglovsenheten har i uppgift att kontrollera att reglerna för att undanröja enkelt avhjälpta hinder i publika lokaler följs. Krav på att avlägsna hinder i lokaler som allmänheten har tillgång till har funnits i Plan- och bygglagen sedan 2001. Reglerna gäller retroaktivt. En publik lokal måste uppfylla dagens krav på tillgänglighet och användbarhet. Sedan 2015 ses otillgänglighet som en typ av diskriminering enligt diskrimineringslagen.

Vid bedömning ska hänsyn tas till nyttan av åtgärden, platsens förutsättningar och ägarens ekonomiska möjlighet att avhjälpa hindret. De ekonomiska konsekvenserna för fastighetsägaren får inte bli orimligt höga. Om ett hinder klassas som enkelt avhjälpt ska det åtgärdas med en gång. Visar det sig att det är mer fördelaktigt att åtgärda hindret vid ett senare tillfälle, så går det också bra. I dessa fall måste en åtgärdsplan upprättas. I planen anges varför åtgärden skjuts upp och datum för när hindret ska åtgärdas. Om ett hinder inte avhjälps kan Tekniska nämnden besluta om att förelägga ägaren att avlägsna det.

Kontakt

Välkommen att kontakta bygglovsenheten:

Telefon: 0141-22 51 92
E-post: bygglov@motala.se

Telefontider bygglovsexpeditionen:
Måndag – torsdag: 10:00 – 11:45 samt 13:30 – 14:30.
Fredagar samt dag före helgdag: 10:00 – 11:45.

 • Hjälpte informationen på den här sidan dig?
 • Ja   Nej