Tomtpriser

Här hittar du tomtpriser för olika områden i Motala kommun.

Motala

  • Södra Freberga: 290 000 kronor

Borensberg

  • Hällalund: 340 000 kronor

Andra orter i Motala kommun

  • Tjällmo: 40 000 kronor

Ytterligare kostnader

  • Anläggningsavgift för vatten och avlopp: Cirka 121 200 kronor. Detta gäller vid en villatomtyta på 1000 kvadratmeter.
  • Anslutningsavgifter för el, bredband och liknande tillkommer.
  • Kostnader för nybyggnadskarta, bygglov, bygganmälan, utstakning tillkommer.
  • Lagfart: stämpelskatt 1,5 procent av taxeringsvärdet/värdet enligt värdeintyg alternativt köpeskillingen (beräknas på det högsta värdet) och expeditionsavgift 825 kronor.
  • Inteckning: stämpelskatt 2 procent på inteckningens kapitalbelopp samt expeditionsavgift 375 kronor per pantbrev.

Kontakt Mark- och exploateringsenheten

  • Hjälpte informationen på den här sidan dig?
  • JaNej