Tomtpriser

Här hittar du tomtpriser för olika områden i Motala kommun.

Borensberg

  • Bråta hagar: 500 kronor/kvm

Ytterligare kostnader

  • Anslutningsavgifter för el, bredband och liknande tillkommer.
  • Kostnader för nybyggnadskarta, bygglov, bygganmälan, utstakning tillkommer.
  • Lagfart: stämpelskatt 1,5 procent av taxeringsvärdet/värdet enligt värdeintyg alternativt köpeskillingen (beräknas på det högsta värdet) och expeditionsavgift 825 kronor.
  • Inteckning: stämpelskatt 2 procent på inteckningens kapitalbelopp samt expeditionsavgift 375 kronor per pantbrev.

Information om anläggningsavgift för vatten och avlopp:

Taxa för Motala kommuns allmänna vatten- och avloppsanläggning

Kontakt Mark- och exploateringsenheten

  • Hjälpte informationen på den här sidan dig?
  • JaNej