Hur boendemiljön ser ut har stor betydelse för hur vi mår. Dålig ventilation, nya bygg- och inredningsmaterial, fukt- och mögelskador är några av de saker som bidrar till att många människor upplever problem.

Saker som kan påverka din boendemiljö kan vara:

Vad kan du göra vid problem i din boendemiljö?

Om du bor i hyresrätt

Om du har problem med din boendemiljö kontakta alltid först din fastighetsägare angående problemet. Tar inte fastighetsägaren ditt klagomål på allvar kan du lämna in ett klagomål till miljö- och hälsoskyddsenheten.

Om du bor i bostadsrätt

Bor du i en bostadsrätt vänder du dig till bostadsrättsföreningens styrelse om störningen gäller något du själv inte har rådighet över. Styrelsen får då en möjlighet att åtgärda problemet. Det är deras ansvar att utreda och åtgärda störningar som t ex felaktig temperatur och fukt- och mögelskador. Om du inte får någon respons från styrelsen ka du lämna in ett klagomål till miljö- och hälsoskyddsenheten.

Om du bor i privat bostad

Har du problem med något i din egen bostad är du som ägare som oftast är ansvarig för att åtgärda problemet själv. Om problem med din boendemiljö orsakas av dina grannar bör du först prata med dem angående problemet och händer inget kan du lämna in ett klagomål till miljö- och hälsoskyddsenheten. Många störningar från grannar är dock en så kallad ordningsfråga och inget som hanteras enligt miljöbalken. Det blir då störningsjour eller polis som ska kontaktats.

Klagomål

För att miljö- och hälsoskyddsenheten ska behandla ett klagomål ska du ha uppfyllt nedanstående punkter:

  • du ska själv först ha tagit kontakt med den som är ansvarig för störningen och att denne har fått möjlighet att undersöka och åtgärda problemet
  • miljö- och hälsoskyddsenheten ska anse att klagomålet är en hälsorisk. Slitage eller boendestandard räknas inte som en hälsorisk.
  • störningen ska vara pågående. Miljö- och hälsoskyddsenheten handlägger inte klagomål som gäller störningar längre tillbaka i tiden eller som kan tänkas komma
  • störningen ska kunna hanteras enligt miljö- och hälsoskyddsenhetens lagstiftning. Störningar från grannar hanteras oftast bättre av störningsjour eller polis.

Du når oss på telefon 0141-22 54 30 eller e-post miljo@motala.se

Du kan ha detta formulär för klagomål i bostad som stöd när du gör en anmälan.

Detta gör miljö- och hälsoskyddsenheten vid ett klagomål

När vi har fått din anmälan skickar vi ett brev till den person/ägare/verksamhet som utpekas som störande för att få deras synpunkter. Beroende på vad klagomålet handlar om kan vi behöva göra en inspektion hemma hos dig. Om miljö- och hälsoskyddsenheten konstaterar att det finns en olägenhet kan vi kräva att den som orsakar störningen genomför åtgärder. Handläggningstiden för klagomål varierar beroende på hur komplicerat ärendet.

Det kostar inget att anmäla ett hälsoskyddsklagomål till miljö- och hälsoskyddsenheten och våra utredningar är alltid oberoende.

Allmän handling – att vara anonym

Du får vara anonym men det kan i vissa fall innebära att ditt klagomål inte kan hanteras. Om du väljer att vara anonym får du ingen information om vad som händer i ärendet eller om ärendet lämnas utan åtgärd och avslutas.

OBSERVERA! Du kan inte vara anonym om du skickar in klagomål via e-post. E-posten kommer att diarieföras (registreras) och därmed blir dina kontaktuppgifter en så kallad offentlig handling, därför går det inte att begära att vara anonym i efterhand. Om du vill vara anonym är det lättast att ringa in ditt klagomål.

Kontakt

miljo@motala.se
0141-22 54 30

  • Hjälpte informationen på den här sidan dig?
  • Ja   Nej