För dig som har egen avloppsanläggning eller torrtoalett finns olika alternativ för att ta hand om latrin och slam. Oavsett metod får du bara ha i kiss, bajs och toalettpapper.

Slamtömning

Du som har egen avloppsanläggning måste få din brunn (slamavskiljare) eller tank tömd minst en gång per år. Du får en avisering i brevlådan cirka 14 dagar innan din tömning är schemalagd. Om du behöver beställa en akut tömning av din tank ska du kontakta kundtjänst för Vatten och avfall. Priset för en budad slamtömning är högre än för den schemalagda.

Tänk på att din brunn eller tank ska vara lätt åtkomlig för tömning och att det ska gå att komma fram med slambilen. Slanglängd på upp till 25 meter ingår i tömningsavgiften.

Priserna för slamtömning för enskild avloppsavläggning hittar du i Taxa för avfall för Motala och Vadstena kommuner (PDF, 274 kB).

Dispens för tömning av slamavskiljare

Du kan ansöka om dispens från ordinarie intervall för slamtömning.  Det är även möjligt att söka dispens för uppehåll. Du ansöker om dispens  hos Miljö- och hälsoskyddsenheten antingen via kommunens e-tjänst eller på blanketten ”Slam – undantag”

Det är viktigt att du i din ansökan motiverar dina skäl för att få dispens. Du kan få dispens om det är uppenbart att tätare tömning inte behövs. Miljö- och hälsoskyddsenheten tar ut en avgift för handläggning av din ansökan/anmälan, även om ansökan avslås.

Dispens för slamtömning regleras i kommunens Lokala avfallsföreskrifter (PDF, 334 kB). Där kan du läsa mer om vilka riktlinjer som gäller.

Latrin

Du som har torrtoalett med latrintunna ansvarar för att inhämta tomma tunnor och återlämna fyllda tunnorna till någon av kommunens återvinningscentraler. Du betalar en avgift för de tunnor du hämtar.  Du kan läsa mer om vad som gäller i kommunens Lokala avfallsföreskrifter (PDF, 334 kB).

Torra toaletter

Torra toalettlösningar är anmälningspliktiga till Miljö- och hälsoskyddsenheten. Om du själv vill ta hand om latrinet eller sprida urinen, krävs dessutom tillstånd. Du gör en anmälan eller ansöker om tillstånd genom att fylla i blanketten Ansökan/anmälan om förmultningstoalett, separeringstoalett eller eget omhändertagande av latrin/urin samt hantering av slam och latrin (PDF, 130 kB) och skicka in den till Miljö- och hälsoskyddsenheten. Vi tar ut en avgift för handläggning av din ansökan/anmälan, även om dispens inte medges. Du kan läsa mer om torra toaletter i kommunens Lokala avfallsföreskrifter (PDF, 334 kB).

  • Hjälpte informationen på den här sidan dig?
  • Ja   Nej