Kompostering av hushållsavfall

Om du vill kompostera ditt hushållsavfall ska du anmäla det till kommunen. Du kan få sophämtning mer sällan om du komposterar ditt avfall.

Anmälan av kompostering av hushållsavfall

Du kan anmäla kompostering av hushållsavfall via vår e-tjänst eller på en blankett.

Läs mer

Matavfall och gröna påsen

Om du inte vill kompostera matavfall så använder du gröna påsen. Det är också ett miljövänligt val eftersom matresterna omvandlas till biogas och biogödsel.

Kontakt

För frågor om anmälan av kompostering:
Miljö- och hälsoskyddsenheten

Telefon: 0141-22 54 30
E-post: miljo@motala.se

För frågor om sophämtning:
Kundcenter

Telefon: 0141-22 51 51
E-post: kundcenter@motala.se

  • Hjälpte informationen på den här sidan dig?
  • Ja   Nej