Du som vill kompostera ditt matavfall ska anmäla detta på miljö- och hälsoskyddsenhetens blankett eller via vår e-tjänst. Kompostering ska ske inom tomten och i en skadedjurssäker behållare. Miljö- och hälsoskyddsenheten kan nås på telefonnummer 0141-22 54 30 eller e-post miljo@motala.se.

Dispens för sophämtning

Om du väljer att kompostera dina matrester och ditt trädgårdsavfall kan du få sophämtning var fjärde vecka. Det gör du genom att fylla i blanketten Ansökan om dispens för sophämtning (PDF, 90 kB). Vid frågor kan du vända dig till kundtjänst för vatten och avfall. Avgifterna för sophämtning hittar du här. 

Om du bor i Vadstena kommun kontaktar du kommunen där.

Om du inte vill kompostera ditt matavfall kan du istället använda gröna påsen. Då omvandlas dina matrester till biogas och biogödsel.

  • Hjälpte informationen på den här sidan dig?
  • Ja   Nej