Om du vill kompostera ditt hushållsavfall ska du anmäla det till kommunen. Du kan få sophämtning mer sällan om du komposterar ditt avfall.

E-tjänst

Du kan anmäla kompostering av hushållsavfall via vår e-tjänst.

Till anmälan

Kontakt

För frågor om anmälan av kompostering

Miljö- och hälsoskyddsenheten
Telefon: 0141-22 54 30
E-post: miljo@motala.se

För frågor om sophämtning

Kundcenter
Telefon: 0141-22 51 51
E-post: kundcenter@motala.se

Du som vill kompostera ditt matavfall ska anmäla detta till miljö- och hälsoskyddsenheten. Det kan du göra antingen via vår e-tjänst eller på en blankett. Anmälan är kostnadsfri för en- och tvåfamiljshus. För fastigheter med fler lägenheter tas en timavgift ut för handläggningen.

Tänk på att kompostering ska ske inom tomten och i en skadedjurssäker behållare.

Om du har anmält kompostering av dina matrester till miljö- och hälsoskyddsenheten kan du ansöka om utsträckt hämtningsintervall för din soptömning. Det innebär att vi kan hämta dina hushållssopor var fjärde vecka i stället för varannan.

Det gör du genom att fylla i blanketten  Ansökan om dispens för sophämtning (PDF, 90 kB).  Bifoga kopia på miljö och hälsas svarsbesked.

Avgifterna för sophämtning hittar du här. 

Läs mer

Matavfall och gröna påsen

Om du inte vill kompostera matavfall så använder du gröna påsen. Det är också ett miljövänligt val eftersom matresterna omvandlas till biogas och biogödsel.

  • Hjälpte informationen på den här sidan dig?
  • Ja   Nej