I Motala och Vadstena kommuner ska allt avfall sorteras. På de här sidorna kan du se hur du ska sortera ditt hushållsavfall. Allt från blöjor, matavfall, kemikalier och elektronik till förpackningar och tidningar. Bäst är förstås om du inte behöver slänga saker, utan kan ge dem nytt liv genom återanvändning.

Återvinn här

På den här kartan kan du se var du kan hitta återvinningsstationer och återvinningscentraler.

Till återvinningskartan

Du kan minska din miljöpåverkan genom att slänga mindre och sortera dina sopor. Varje invånare i Motala kommun slänger i genomsnitt cirka 500 kilo sopor på ett år. 250 kilo lämnas till återvinning och 250 kilo slängs i soptunnan. Soporna du lämnar till återvinning blir nya saker och sparar både råvaror och energi. Det du slänger i soptunnan blir värme och el.

Sorteringsguide

I vår sorteringsguide får du information om hur du ska sortera olika avfallsslag.

Minska ditt avfall

Avfallstrappan visar att vi i första hand ska minimera avfall, i andra hand återanvända, i tredje hand materialåtervinna, i fjärde hand energiutvinna och i sista hand deponera.
Avfallstrappan visar hur vi vill att avfallet ska tas om hand. Ju högre upp vi kan komma på trappstegen, desto bättre. Grafik: Avfall Sverige

Motala och Vadstena kommuner har målsättningen att avfallet ska minska. Där behöver vi alla kommuninvånares hjälp. Med fem enkla steg kan du minska din miljöpåverkan.

 1. Du kan bidra genom att i första hand minimera ditt avfall. Det gör du till exempel genom att handla saker med högre kvalitet. Det gör att du inte behöver byta ut dem lika ofta. Detta är även en vinst för din plånbok.
 2. I andra hand, laga och renovera dina saker. Köp begagnat och lämna dina gamla saker och kläder till någon second hand-verksamhet.
 3. I tredje hand ska materialet återvinnas. Plastsaker blir till ny plast, glasflaskor blir nytt glas och så vidare. Det sparar både energi och råvaror.
 4. Utvinning av energi innebär att sopor som inte kan återvinnas eldas upp och blir värme och el. Detta är en dyr metod som kräver omfattande luft- och vattenrening. 25 procent av soporna blir aska som måste läggas på soptipp.
 5. Deponering är det sista och sämsta alternativet. Det innebär att avfallet läggs på soptipp. Det är den dyraste behandlingsmetoden och kräver omfattande vattenrening.

Återanvändning

Bästa sättet att bli rik är att laga, låna och återanvända. Det tjänar både du och miljön på. Gå in på miljönär.se och få råd att bli miljönär.  Där kan du lära dig laga kläder, renovera möbler, tillaga matrester och minska ditt köpsug med 10-metoden.

För att tillverka sakerna vi köper går det åt material, kemikalier och energi. De ska sedan dessutom transporteras till butiker och hem till dig. Allt detta påverkar miljön. Av Sveriges totala klimatpåverkan med elva ton koldioxid per person och år kommer ungefär två ton från vår konsumtion av kläder, skor, möbler och teknikprodukter. Det är lika mycket som våra utsläpp från transporter eller livsmedel. Dessutom ger det upphov till stora mängder avfall.

Produktionen av de saker vi köper sker ofta i andra länder. Där är både materialutvinning och energiproduktion mer klimatpåverkande än motsvarande industri här i Sverige.

Bli en återbrukare med dessa snabba tips:

 • Köp färre saker/kläder men av bättre kvalitet
 • Laga det du har
 • Köp begagnat
 • Låna, dela och byt med andra
 • Utmana dig med en månad då du inte köper några prylar

Studiebesök

Vi tar gärna emot studiebesök för att visa verksamheten på Tuddarps avfallsanläggning och våra bemannade återvinningscentraler i Borensberg och Vadstena. Vi välkomnar bland annat skolklasser från årskurs 3 och uppåt, föreningar och företag. Alla besök måste förhandsbokas. Besöket är kostnadsfritt och sker på dagtid.

Telefon: 0141-22 59 86

E-post: Studiebesök

Miljöalmanackan

Varje år skickar vi ut Miljöalmanackan till alla hushåll i Motala och Vadstena kommuner. Förutom kalenderinformation, får du även tips och råd om hur du kan leva mer miljövänligt. Vi informerar också om våra taxor och avgifter, och om delar av vår verksamhet.

Kontakt

Kundtjänst Vatten & avfall
Delfinvägen 3
591 86 Motala
0141-22 51 51
vatten.avfall@motala.se

Återvinningscentraler

Mer information om återvinningscentralerna på Tuddarp, i Borensberg och i Vadstena.

Sopåkare som tömmer en soptunna i en sopbil en tidig morgon

Sophämtning

Mer information om sophämtning, tömningsdagar, trädgårdsavfall med mera.

 • Hjälpte informationen på den här sidan dig?
 • Ja   Nej