Källsortering, återvinning och återbruk

Allt avfall ska sorteras. Bäst är förstås om du inte behöver slänga saker, utan kan ge dem nytt liv genom återanvändning.

Återvinn här

På den här kartan kan du se var du kan hitta återvinningsstationer och återvinningscentraler.

Vi återvinner hälften av våra sopor

Du kan minska din miljöpåverkan genom att slänga mindre och sortera dina sopor. Varje invånare i Motala kommun slänger i genomsnitt cirka 500 kilo sopor på ett år. 250 kilo lämnas till återvinning och 250 kilo slängs i soptunnan. Soporna du lämnar till återvinning blir nya saker och sparar både råvaror och energi. Det du slänger i soptunnan blir värme och el.

Med hjälp av fyrfackssystemet blir det lättare för dig som bor i villa att sortera dina förpackningar och tidningar.

  • Hjälpte informationen på den här sidan dig?
  • Ja   Nej