Hämtning av grovavfall

Vi erbjuder hämtning av grovsopor i bostadsområden enligt ett fast schema. Du måste beställa hämtning minst en vecka i förväg via kundtjänst. Här nedan kan du se när vi kommer till ditt bostadsområde. Samma vecka kör vi hem kompostjord om det är aktuellt. Hämtning sker med kranbil och kräver att vi kan komma fram med denna. Avgift för hämtning framgår av Taxa för avfall för Motala och Vadstena kommuner (PDF, 274 kB).

karta som visar västra respektive östra sidan av järnvägen i Motala
Motala (västra) avser västra sidan av järnvägen och Motala (östra) avser den östra sidan av densamma.

Vecka 3, 9, 15, 21, 27, 38, 44 och 50

 • Dynudden
 • Forsområdet
 • Kartorpsvägen
 • Motala (västra)
 • Offerby
 • Smedsby

Vecka 4, 10, 16, 22, 28, 39, 45 och 51

 • Motala (östra)*
 • Vadstena tätort

Vecka 5, 11, 17, 23, 34, 40 och 46

 • Borghamn
 • Fivelstad
 • Fågelsta
 • Hagebyhöga
 • Hov
 • Norrsten
 • Nässja
 • Orlunda
 • Rogslösa

Vecka 6, 12, 18, 24, 35, 41 och 47

 • Bona
 • Degerön
 • Djurkälla
 • Godegård
 • Kolmetorp
 • Kärsby
 • Lemunda
 • Medevi
 • Nedralid
 • Nykyrka
 • Västanvik
 • Övralid

Vecka 7, 13, 19, 25, 36, 42 och 48

 • Björka
 • Borensberg
 • Karlsby
 • Kvarn
 • Salstersvik
 • Tjällmo

Vecka 8, 14, 20, 26, 37, 43 och 49

 • Ask
 • Fornåsa
 • Klockrike
 • Korskrog
 • Lönsås
 • Varv
 • Vedemö
 • Vinnerstad
 • Älvan
 • Ulvåsa
 • Österstad
 • Hjälpte informationen på den här sidan dig?
 • Ja   Nej