Alla som äger ett hus måste ha soptömning. Här hittar du information om kommunens olika tjänster inom avfall och hur du gör vid ett ägarbyte eller om du behöver ha uppehåll i sophämtningen.

När är det soptömning?

På Mina sidor kan du se när det är sophämtning hos dig nästa gång. Du loggar in med bank-id eller kundnummer. Du kan även se tömningsdagar i Motala kommuns app för vatten och avfall.

Till Mina sidor

Hämtning av hushållsavfall

Alla som äger ett hus måste ha sophämtning av hushållsavfall. Allt du slänger i soptunnan ska sorteras. Här kan du se hur du ska sortera. 

I samband med exempelvis helgdagar kan soptömning ske en annan dag. Information om det läggs ut på Motala kommuns hemsida.

Kostnaderna för sophämtning finansieras av avgifter. Inga skattemedel används. Avgiften för kommunens avfallshantering fastställs varje år i Taxa för avfall för Motala och Vadstena kommuner (PDF, 274 kB), som beslutas av kommunfullmäktige i respektive kommun. Där hittar du den fullständiga sammanställningen av avgifterna för olika avfallstjänster.

Här nedan hittar du de vanligaste avgifterna för villahushåll och fritidshus. Bor du i lägenhet ingår avgiften för sophämtning vanligen i hyran.

Villahushåll

Det vanligaste abonnemanget för villahushåll är tömning av två sorteringstunnor på 370 liter, även kallat fyrfack. Här kan du läsa mer om sorteringstunnorna med fyra fack. 

 • Fast avgift per år: 893 kronor
 • Rörlig avgift per år:  1 702 kronor
 • Total avgift per år: 2 595 kronor

Det vanligaste abonnemanget för villahushåll som inte fått fyrfack än är en 190 liters soptunna med tömning varannan vecka för totalt 2 339 kronor per år.

Avgiften gäller om tunnan/tunnorna står maximalt fem meter från tomtgränsen. Om de står 5-15 meter från tomtgräns tillkommer en avgift på 1 000 kronor per kärl och år. Om de står 15-50 meter från tomtgräns är den extra avgiften 2 000 kronor per kärl och år.

Fritidshus

Det vanligaste abonnemanget för fritidshus är hämtning varannan vecka av en 190 liters soptunna under säsongen maj till och med september.

 • Fast avgift per säsong: 609 kronor
 • Rörlig avgift per säsong:  795 kronor
 • Total avgift per säsong: 1 404 kronor

Regler

Reglerna för avfallshanteringen i Motala och Vadstena kommuner fastställs i Lokala avfallsföreskrifter (PDF, 334 kB).

När en villa ska säljas måste ägarbytet anmälas. Du som ska sälja fastigheten beställer en blankett för ägarbyte, enklast via Mina sidor. Den ska fyllas i och undertecknas av både den nya och den gamla ägaren.

På blanketten fyller ni gemensamt i den aktuella mätarställningen för vattenförbrukning om fastigheten är ansluten till kommunalt vatten. Detta för att den gamla fastighetsägaren ska få betala för rätt mängd förbrukat vatten. Om fastigheten har uppehåll i sophämtningen, glesare tömning eller delar soptunna med en granne upphör detta automatiskt att gälla i samband med ägarbytet.

Om du har köpt ett nytt hus och behöver anmäla sophämtning, kontakta kundtjänst. Kontaktuppgifter hittar du nedan.

Du kan få dispens för sophämtningen under minst fyra månader och max ett år i taget. Det innebär att tunnan inte töms under den tiden som du har angivit. Du slipper då betala den rörliga avgiften. Den fasta avgiften måste dock alla hushåll betala. Om du har fått dispens och vill förlänga den måste en ny ansökan vara inne hos kundtjänst senast en månad innan uppehållets slutdatum. Du får ingen påminnelse om detta.

Blankett för ansökan om dispens för sophämtning (PDF, 90 kB)

Bor du i en större tätort i kan du få ditt trädgårdsavfall hämtat. Som trädgårdsavfall räknas löv, gräs, fallfrukt, ris och grenar som är mindre än 2 centimeter i diameter.

Du får då en trädgårdstunna på 190 liter som töms varannan vecka från april till november. Det kostar 650 kronor per säsong. Du kontaktar kundtjänst för att beställa denna tjänst.

Tjänsten är tillgänglig i:

 • Motala
 • Vadstena
 • Borensberg
 • Fornåsa
 • Österstad
 • Nykyrka
 • Klockrike
 • Fågelsta

Du hittar dina tömningsdagar genom att logga in på Mina sidor.

Du kan lämna sorterat grovavfall på kommunens bemannade återvinningscentraler på Tuddarp, i Borensberg och Vadstena. Du kan även beställa hämtning av grovavfall från 200 kronor per gång. Exempel på grovavfall är trädgårdsavfall, metallskrot och kylskåp. Här kan du se när vi hämtar grovavfall i ditt område.

Om du har sommarstuga kan du välja att soptunnan ska tömmas under maj-september (vecka 18-39) eller juni-augusti (vecka 26-35). Tunnan töms i normalfallet varannan vecka.

Om du komposterar allt förmultningsbart hushållsavfall och trädgårdsavfall i en skadedjurssäker behållare kan du ansöka om hämtning var fjärde vecka.

Du som bor i villa kan få julgranen hämtad av kommunen utan kostnad. Du lämnar julgranen vid sopbilens stoppställe senast klockan 6.00 på hämtningsdagen.
Du som bor i lägenhet kontaktar din fastighetsägare om var julgranen ska lämnas.

Du kan lämna julgranar och även andra träd och buskar som använts som juldekoration. Allting flisas på Tuddarps avfallsanläggning och blir fjärrvärme och el.

Ifjol samlade vi in över 3 000 julgranar. Det räcker till att värma två villor under ett år.

Tänk på det här

 • Julgranen får inte vara förpackad i en säck eller liknande.
 • Julpyntet måste vara borttaget.
 • Detta gäller inte plastgranar. Dessa får du lämna till en second hand-butik eller slänga på Tuddarps återvinningscentral.

Då hämtar vi din gran

13-14 januari: Vadstena

15 januari: Rogslösa, Borghamn, Fågelsta

16-17 januari: Borensberg

20 januari: Karlsby, Tjällmo

21 januari: Godegård, Nykyrka, Västanvik

22 januari: Klockrike, Österstad, Fornåsa, Varv

23 januari – 4 februari: Motala

Klicka här för att se i en tabell när vi kommer till din gata i Motala tätort.

Kundtjänst Vatten & avfall
Delfinvägen 3
591 86 Motala
0141-22 51 51
vatten.avfall@motala.se

Familj sorterar i sina nya tunnor.

Fyrfack – källsortering hemma

Fyrfack införs under 2018-2021 för villor i Motala och Vadstena kommuner. Varje sorteringstunna är indelad i fyra fack för förpackningar av plast, papper, metall, färgat och ofärgat glas samt tidningar, soppåsar och matavfall i gröna påsar.

Källsortering, återvinning och återbruk

Läs mer om hur du sorterar ditt avfall och var du kan slänga det som inte ska i soptunnan.

Avfall från företag

Här hittar du information kring avfallshantering för dig som driver företag.

 • Hjälpte informationen på den här sidan dig?
 • Ja   Nej