Sopåkare som tömmer en soptunna i en sopbil en tidig morgon

Det är viktigt att du lägger dina sopor i påsar med dubbelknut i din soptunna eftersom lösa föremål ställer till det i hanteringen. Fotograf: Jessica Henulin

Alla som äger ett hus måste ha soptömning. Här hittar du information om kommunens olika tjänster inom avfall och hur du gör vid ett ägarbyte eller om du behöver ha uppehåll i sophämtningen.

Hushållsavfall

Alla som äger ett hus måste ha sophämtning av hushållsavfall. Det vanligaste abonnemanget är två sorteringstunnor som kostar 2 595 kronor per år. Allt du slänger i soptunnan ska sorteras. Här kan du se hur du ska sortera. 

När är det soptömning?

Sophämtning sker varannan vecka. Om du vill veta när det är sophämtning hos dig nästa gång kan du logga in på Mina sidor. På fakturan för vatten och avfall hittar du ditt kundnummer, som du behöver för att kunna logga in. Du hittar också informationen i Motala kommuns app för vatten och avfall, som du kan ladda hem till din smarta telefon.

I samband med exempelvis helgdagar kan soptömning ske en annan dag. Information om det läggs ut på Motala kommuns hemsida.

Ägarbyte och anmälan om sophämtning

När en villa ska säljas måste ägarbytet anmälas. Du som ska sälja fastigheten beställer en blankett för ägarbyte, enklast via Mina sidor. Den ska fyllas i och undertecknas av både den nya och den gamla ägaren.

På blanketten fyller ni gemensamt i den aktuella mätarställningen för vattenförbrukning om fastigheten är ansluten till kommunalt vatten. Detta för att den gamla fastighetsägaren ska få betala för rätt mängd förbrukat vatten. Om fastigheten har uppehåll i sophämtningen, glesare tömning eller delar soptunna med en granne upphör detta automatiskt att gälla i samband med ägarbytet.

Om du har köpt ett nytt hus och behöver anmäla sophämtning, kontakta kundtjänst. Kontaktuppgifter hittar du nedan.

Uppehåll i sophämtningen

Du kan få dispens för sophämtningen under minst fyra månader och max ett år i taget. Det innebär att tunnan inte töms under den tiden som du har angivit. Du slipper då betala den rörliga avgiften. Den fasta avgiften måste dock alla hushåll betala. Om du har fått dispens och vill förlänga den måste en ny ansökan vara inne hos kundtjänst senast en månad innan uppehållets slutdatum. Du får ingen påminnelse om detta.

Blankett för ansökan om dispens för sophämtning (PDF, 90 kB)

Trädgårdsavfall

Bor du i en större tätort i kan du få ditt trädgårdsavfall hämtat. Som trädgårdsavfall räknas löv, gräs, fallfrukt, ris och grenar som är mindre än 2 centimeter i diameter.

Du får då en trädgårdstunna på 190 liter som töms varannan vecka från april till november. Det kostar 650 kronor per säsong. Du kontaktar kundtjänst för att beställa denna tjänst.

Tjänsten är tillgänglig i:

  • Motala
  • Vadstena
  • Borensberg
  • Fornåsa
  • Österstad
  • Nykyrka
  • Klockrike
  • Fågelsta

Du hittar dina tömningsdagar genom att logga in på Mina sidor.

Grovavfall

Du kan lämna sorterat grovavfall på kommunens bemannade återvinningscentraler på Tuddarp, i Borensberg och Vadstena. Du kan även beställa hämtning av grovavfall från 200 kronor per gång. Exempel på grovavfall är trädgårdsavfall, metallskrot och kylskåp. Här kan du se när vi hämtar grovavfall i ditt område.

Soptömning vid fritidshus

Om du har sommarstuga kan du välja att soptunnan ska tömmas under maj-september (vecka 18-39) eller juni-augusti (vecka 26-35). Tunnan töms i normalfallet varannan vecka.

Om du komposterar allt förmultningsbart hushållsavfall och trädgårdsavfall i en skadedjurssäker behållare kan du ansöka om hämtning var fjärde vecka.

Servicegaranti

Vatten- och avfallsnämnden har en servicegaranti för hämtning av hushållsavfall. Den innebär att vi garanterar att vi i normalfallet tömmer din soptunna på rätt dag, eller senast nästa arbetsdag.

Mina sidor

På Mina sidor kan du se när sopbilen tömmer din soptunna nästa gång. Du kan även  se dina abonnemang, din historik och göra ändringar. På fakturan för vatten och avfall hittar du ditt kundnummer, som du behöver för att kunna logga in.

Kontakt

Kundtjänst Vatten & avfall
Delfinvägen 3
591 86 Motala
0141-22 51 51
vatten.avfall@motala.se

Dokument

Källsortering, återvinning och återbruk

Läs mer om hur du sorterar ditt avfall och var du kan slänga det som inte ska i soptunnan.

mamma, pappa och två barn som slänger förpackningar i två svarta soptunnor med olika fack

Fyrfack – källsortering hemma

Fyrfack införs under 2018-2021 för villor i Motala och Vadstena kommuner. Varje sorteringstunna är indelad i fyra fack för förpackningar av plast, papper, metall, färgat och ofärgat glas samt tidningar, soppåsar och matavfall i gröna påsar.

  • Hjälpte informationen på den här sidan dig?
  • Ja   Nej