Sopåkare som tömmer en soptunna i en sopbil en tidig morgon

Det är viktigt att du lägger dina sopor i påsar med dubbelknut i din soptunna eftersom lösa föremål ställer till det i hanteringen. Fotograf: Jessica Henulin

Alla som äger ett hus måste ha soptömning. Här hittar du information om kommunens olika tjänster inom avfall och hur du gör vid ett ägarbyte eller om du behöver ha uppehåll i sophämtningen.

Hushållsavfall

Alla som äger ett hus måste ha en soptunna för hushållsavfall, det vill säga vanliga soppåsar och gröna påsar för matavfall . Det vanligaste abonnemanget är en 190 liters tunna som kostar 2 264 kronor per år. Sophämtning sker varannan vecka. Allt du slänger i soptunnan ska ligga i påsar med dubbelknut. Lösa föremål ställer till problem vid sorteringen av gröna påsar.

Vatten- och avfallsnämnden har en servicegaranti för hämtning av hushållsavfall. Den innebär att vi garanterar att vi i normalfallet tömmer din soptunna på rätt dag, eller senast nästa arbetsdag.

Ägarbyte och anmälan om sophämtning

När en villa ska säljas måste ägarbytet anmälas till kundtjänst för vatten och avfall vatten.avfall@motala.se. Du som ska sälja fastigheten beställer en blankett för ägarbyte. Beställ en blankett för ägarbyte enkelt via Mina sidor. Den ska fyllas i och undertecknas av både den nya och den gamla ägaren.

På blanketten fyller ni gemensamt i den aktuella mätarställningen för vattenförbrukning om fastigheten är ansluten till kommunalt vatten. Detta för att den gamla fastighetsägaren ska få betala för rätt mängd förbrukat vatten. Om fastigheten har uppehåll i sophämtningen, glesare tömning eller delar soptunna med en granne upphör detta automatiskt att gälla i samband med ägarbytet.

Om du har köpt ett nytt hus och behöver anmäla sophämtning, kontakta kundtjänst. Kontaktuppgifter hittar du nedan.

Uppehåll i sophämtningen

Du kan få dispens för sophämtningen under minst fyra månader och max ett år i taget. Det innebär att tunnan inte töms under den tiden som du har angivit. Du slipper då betala den rörliga avgiften. Den fasta avgiften måste dock alla hushåll betala. Om du har fått dispens och vill förlänga den måste en ny ansökan vara inne hos kundtjänst senast en månad innan uppehållets slutdatum. Du får ingen påminnelse om detta.

Trädgårdsavfall

Bor du i en större tätort i kan du få ditt trädgårdsavfall hämtat. Du får då en trädgårdstunna på 190 liter som töms varannan vecka från april till november. Det kostar 650 kronor per säsong. Tjänsten är tillgänglig i:

  • Motala
  • Vadstena
  • Borensberg
  • Fornåsa
  • Österstad
  • Nykyrka
  • Klockrike
  • Fågelsta

Grovavfall

Du kan lämna sorterat grovavfall på kommunens bemannade återvinningscentraler på Tuddarp, i Borensberg och Vadstena. Du kan även beställa hämtning av grovavfall från 200 kronor per gång. Exempel på grovavfall är trädgårdsavfall, metallskrot och kylskåp. Här kan du se när vi hämtar grovavfall i ditt område.

Soptömning vid fritidshus

Om du har sommarstuga kan du välja att soptunnan ska tömmas under maj-september (vecka 18-39) eller juni-augusti (vecka 26-35). Tunnan töms i normalfallet varannan vecka.

Om du komposterar allt förmultningsbart hushållsavfall och trädgårdsavfall i en skadedjurssäker behållare kan du ansöka om hämtning var fjärde vecka.

Fyrfack – källsortering hemma

Tidigast vid årsskiftet 2017-2018 införs sophämtning med källsortering i två stycken sorteringstunnor, ett så kallat fyrfackssystem. Varje sorteringstunna är indelad i fyra fack för förpackningar av plast, papper, metall, färgat och ofärgat glas samt tidningar, soppåsar och matavfall i gröna påsar. Införandet sker under fyra år hos villor i Motala och Vadstena kommuner. Mer information kommer i god tid före införandet.

Dokument

Mina sidor

På Mina sidor kan du se när sopbilen tömmer din soptunna nästa gång. Du kan även  se dina abonnemang, din historik och göra ändringar. På fakturan för vatten och avfall hittar du ditt kundnummer, som du behöver för att kunna logga in.

Kontakt

Kundtjänst Vatten & avfall
Delfinvägen 3
591 86 Motala
0141-22 51 51
vatten.avfall@motala.se

  • Hjälpte informationen på den här sidan dig?
  • Ja   Nej