Alla som äger ett hus måste betala en fast och en rörlig avgift för sophämtning. I den fasta avgiften ingår bland annat återvinningscentraler, information och kundtjänst. Den rörliga avgiften kan du själv påverka genom att välja storlek på soptunnan.

De vanligaste avgifterna

Alla avgifter är inklusive moms. Bor du i lägenhet ingår avgiften för sophämtning vanligen i hyran. Kostnaderna för sophämtning finansieras av avgifter. Inga skattemedel används.

Villahushåll

Det vanligaste abonnemanget för villahushåll är hämtning varannan vecka av en 190 liters soptunna.

Fast avgift per år 893 kronor
Rörlig avgift per år  1 446 kronor
Total avgift per år  2 339 kronor

Fritidshus

Det vanligaste abonnemanget för fritidshus är hämtning varannan vecka av en 190 liters soptunna under säsongen maj till och med september.

Fast avgift per säsong 609 kronor
Rörlig avgift per säsong  795 kronor
Total avgift per säsong  1 404 kronor

Mer information om sophämtning

Läs mer om sophämtning här, exempelvis om hur du anmäler ägarbyte, behov av sophämtning samt hämtning av trädgårdsavfall och grovavfall.

Avgifter för kommunens avfallstjänster:

Taxa för avfall för Motala och Vadstena kommuner (PDF, 274 kB)

Avgifter för företag på Tuddarps avfallsanläggning:

Avgifter på Tuddarp 2018 (PDF, 467 kB)

Regler för avfallshanteringen i Motala och Vadstena kommuner:

Lokala avfallsföreskrifter (PDF, 334 kB)

Ansökan om uppehåll i sophämtning, dela soptunna med granne, sophämtning var fjärde vecka:

Ansökan om dispens för sophämtning (PDF, 90 kB)

På Mina sidor kan du se när sopbilen tömmer din soptunna nästa gång. Du kan även se dina abonnemang, din historik och göra ändringar. På fakturan för vatten och avfall hittar du ditt kundnummer, som du behöver för att kunna logga in.

Kundtjänst Vatten & avfall
Delfinvägen 3
591 86 Motala
0141-22 51 51
vatten.avfall@motala.se

  • Hjälpte informationen på den här sidan dig?
  • Ja   Nej