Utbetalning av partistöd 2022

Publicerad: 22 mars, 2022 kl 12:32

Enligt antaget reglemente för kommunalt partistöd ska kommunfullmäktige en gång per år fatta särskilt beslut om utbetalning av partistöd. Partistödet betalas under stödåret ut med hela beloppet snarast efter kommunfullmäktiges beslut. Grundstödet är 50 000 kr per parti och mandatstödet är 25 000 kr per mandat. Beloppen ska justeras efter konsumentprisindex med bastal oktober månad 2014.

Efter uppräkning för år 2022 med KPI-ökning om 10,3 % från 2014 blir grundstödet 55 150 kr (föregående år 53 650 kr) och mandatstödet 27 575 kr (föregående år 26 825 kr).

Här kan du se beslutet: Utbetalning partistöd 2022 (PDF, 140 kB)