Kungörelse om flyttat fordon 2022-11-29

Publicerad: 29 november, 2022 kl 16:11

Nedan angivna fordon har flyttats med stöd av lagen (1982:129) om flyttning av fordon i vissa fall (LFF) till kommunens uppställningsplats Vintergatan 15 i Motala

Om inte fordonet löses ut och hämtas från uppställningsplatsen inom 1 månad efter nedan angivet datum kommer äganderätten att övergå till kommunen enligt bestämmelserna i LFF. Detsamma gäller eventuella föremål som finns i fordonet.

Datum: 2022-11-29
Regnr: HMY962
Fabrikat: Audi
Ursprunglig uppställningsplats: Lundbygränd 5 Österstad