Kungörelse om flyttat fordon 2022-10-28

Publicerad: 28 oktober, 2022 kl 11:43

Nedan angivna fordon har flyttats med stöd av lagen (1982:129) om flyttning av fordon i vissa fall (LFF) till kommunens uppställningsplats Vintergatan 15 i Motala

Om inte fordonet löses ut och hämtas från uppställningsplatsen inom 1 månader efter nedan angivet datum kommer äganderätten att övergå till kommunen enligt bestämmelserna i LFF. Detsamma gäller eventuella föremål som finns i fordonet.

Datum: 2022-10-28
Regnr: GXO 674
Fabrikat: Volvo
Ursprunglig uppställningsplats: Säters gård 62