Kungörelse om flyttat fordon 2022-07-08

Publicerad: 8 juli, 2022 kl 14:10

Nedan angivna fordon har flyttats med stöd av lagen (1982:129) om flyttning av fordon i vissa fall (LFF) till kommunens uppställningsplats Vintergatan 15 i Motala.

Om inte fordonet löses ut och hämtas från uppställningsplatsen inom 1 månad efter nedan angivet datum kommer äganderätten att övergå till kommunen enligt bestämmelserna i LFF.
Detsamma gäller eventuella föremål som finns i fordonet.

Datum: 2022-07-08
Regnr: RTM 483
Fabrikat: Renault
Ursprunglig uppställningsplats: Ulaxgatan 41

 

Motala kommun