Kungörelse om flyttat fordon 2022-05-31

Publicerad: 31 maj, 2022 kl 12:36

Nedan angivna fordon har flyttats med stöd av lagen (1982:129) om flyttning av fordon i vissa fall (LFF) till kommunens uppställningsplats Industrigatan mitt emot nr 9.

Om inte fordonet löses ut och hämtas från uppställningsplatsen inom 1 månader efter nedan angivet datum kommer äganderätten att övergå till kommunen enligt bestämmelserna i LFF. Detsamma gäller eventuella föremål som finns i fordonet.

Datum: 2022-05-31
Regnr: Okänd
Fabrikat: Okänd
Ursprunglig uppställningsplats: Koordinat: 58.529160, 5.090081 Staffanstorp naturreservat

 

Motala kommun