Kungörelse om flyttat fordon 2022-04-29

Publicerad: 29 april, 2022 kl 14:43

Nedan angivna fordon har flyttats med stöd av lagen (1982:129) om flyttning av fordon i vissa fall (LFF) till kommunens uppställningsplats Industrigatan mitt emot nr 9.

Om inte fordonet löses ut och hämtas från uppställningsplatsen inom 1 månader efter nedan angivet datum kommer äganderätten att övergå till kommunen enligt bestämmelserna i LFF. Detsamma gäller eventuella föremål som finns i fordonet.

Datum: 2022-04-29
Regnr: NMR948
Fabrikat: Citroën
Ursprunglig uppställningsplats: Industrigatan mitt emot nr 9.

 

Motala kommun