Kungörelse om flyttat fordon 2022-03-18

Publicerad: 18 mars, 2022 kl 11:42

Nedan angivna fordon har flyttats med stöd av lagen (1982:129) om flyttning av fordon i vissa fall (LFF) till kommunens uppställningsplats Vintergatan 15 i Motala.

Om inte fordonet löses ut och hämtas från uppställningsplatsen inom 1 månader efter nedan angivet datum kommer äganderätten att övergå till kommunen enligt bestämmelserna i LFF. Detsamma gäller eventuella föremål som finns i fordonet.

Datum: 2022-03-15
Regnr: WOY152
Fabrikat: Volkswagen
Ursprunglig uppställningsplats: Styvingevägen mitt för kråkrisvägen 34 Motala.

 

Motala kommun