Kungörelse om flyttat fordon 2021-12-22

Publicerad: 22 december, 2021 kl 11:06

Nedan angivna fordon har flyttats med stöd av lagen (1982:129) om flyttning av fordon i vissa fall (LFF) till kommunens uppställningsplats Vintergatan 15 i Motala.

Om inte fordonet löses ut och hämtas från uppställningsplatsen inom 1 månad efter nedan angivet datum kommer äganderätten att övergå till kommunen enligt bestämmelserna i LFF. Detsamma gäller eventuella föremål som finns i fordonet.

Datum: 2021-12-22
Regnr: TMB 747
Fabrikat: Volkswagen
Ursprunglig uppställningsplats: Borgmästaretorget mem 1

 

Motala kommun