Kungörelse om flyttat fordon 2021-10-11

Publicerad: 11 oktober, 2021 kl 14:44

Kungörelse om flyttat fordon

Nedan angivna fordon har flyttats med stöd av lagen (1982:129) om flyttning av fordon i vissa fall (LFF) till kommunens uppställningsplats Vintergatan 15 i Motala.

Om inte fordonet löses ut och hämtas från uppställningsplatsen inom 1 månad efter nedan angivet datum kommer äganderätten att övergå till kommunen enligt bestämmelserna i LFF. Detsamma gäller eventuella föremål som finns i fordonet.

Datum: 2021-10-11
Regnr: SFM447
Fabrikat: Peugeot
Ursprunglig uppställningsplats: Varv/Styra kyrka

 

Motala kommun