Kungörelse om flyttat fordon

Publicerad: 6 oktober, 2021 kl 08:53

Nedan angivna fordon har flyttats med stöd av lagen (1982:129) om flyttning av fordon i vissa fall (LFF) till kommunens uppställningsplats Vintergatan 15 i Motala.

Om inte fordonet löses ut och hämtas från uppställningsplatsen inom 1 månad efter nedan angivet datum kommer äganderätten att övergå till kommunen enligt bestämmelserna i LFF. Detsamma gäller eventuella föremål som finns i fordonet.

Datum: 2021-09-10
Regnr: STU090
Fabrikat: Volvo
Ursprunglig uppställningsplats: ca 10 meter från korsningen Agneshögsgatan/Gustavsviksvägen.