Kungörelse om flyttade fordon

Publicerad: 22 juli, 2020 kl 07:25

Nedan angivna fordon har flyttats med stöd av Lagen (1982:129) om flyttning av fordon i vissa fall (LFF) till kommunens uppställningsplats Delfinvägen 3 i Motala.
Om inte fordonet löses ut och hämtas från uppställningsplatsen inom 1 månad efter anslagsdatum, kommer äganderätten att övergå till kommunen enligt bestämmelserna i LFF. Detsamma gäller eventuella föremål som finns i fordonet.

• Registreringsnummer: JMS599
Fabrikat: Toyota
Ursprunglig uppställningsplats: Dynamovägen 7 Motala

• Registreringsnummer: CWJ583
Fabrikat: Skoda
Ursprunglig uppställningsplats: Strandvägen 71 Motala

• Registreringsnummer: RKL912
Fabrikat: Seat
Ursprunglig uppställningsplats: Strandvägen 71 Motala