Kungörelse om flyttat fordon 2022-12-16

Publicerad: 16 december, 2022 kl 11:35

Nedan angivna fordon har flyttats med stöd av lagen (1982:129) om flyttning av fordon i vissa fall (LFF) till kommunens uppställningsplats Vintergatan 15 i Motala

Om inte fordonet löses ut och hämtas från uppställningsplatsen inom 3 månader efter nedan angivet datum kommer äganderätten att övergå till kommunen enligt bestämmelserna i LFF. Detsamma gäller eventuella föremål som finns i fordonet.

Datum: 2022-12-16
Regnr: CEO638
Fabrikat: Polar
Ursprunglig uppställningsplats: MEM Fotbollsplan Staffanstorp