Kungörelse om flyttade fordon 2021-04-06

Publicerad: 6 april, 2021 kl 08:01

Nedan angivna fordon har flyttats med stöd av Lagen (1982:129) om flyttning av fordon i vissa fall (LFF) till kommunens uppställningsplats Vintergatan 15 i Motala.
Om inte fordonet löses ut och hämtas från uppställningsplatsen inom 1 månader efter anslagsdatum, kommer äganderätten att övergå till kommunen enligt bestämmelserna i LFF. Detsamma gäller eventuella föremål som finns i fordonet.

• Registreringsnummer: CCZ272
Fabrikat: Mitsubishi
Ursprunglig uppställningsplats: Lustigkullevägen 1-21, 2-44

• Registreringsnummer: OSO154
Fabrikat: Polarvagnen
Ursprunglig uppställningsplats: Luxorgatan 1