Kungörelse om flyttade fordon 2020-12-17

Publicerad: 18 december, 2020 kl 12:57

Nedan angivna fordon har flyttats med stöd av Lagen (1982:129) om flyttning av fordon i vissa fall (LFF) till kommunens uppställningsplats Vintergatan 15 i Motala.
Om inte fordonet löses ut och hämtas från uppställningsplatsen inom 1 månad efter anslagsdatum, kommer äganderätten att övergå till kommunen enligt bestämmelserna i LFF. Detsamma gäller eventuella föremål som finns i fordonet.

• Registreringsnummer: ROA191
Fabrikat: Ford
Ursprunglig uppställningsplats: Lustigkullevägen 42 plats 501-7057