Kungörelse flyttat fordon 22-06-15

Publicerad: 15 juni, 2022 kl 15:47

Nedan angivna fordon har flyttats med stöd av lagen (1982:129) om flyttning av fordon i vissa fall (LFF) till kommunens uppställningsplats Vintergatan 15.

Om inte fordonet löses ut och hämtas från uppställningsplatsen inom 1 månader efter nedan angivet datum kommer äganderätten att övergå till kommunen enligt bestämmelserna i LFF. Detsamma gäller eventuella föremål som finns i fordonet.

Datum: 2022-06-15
Regnr: okänd
Fabrikat: Chrystler
Ursprunglig uppställningsplats: Vinnerstadsvägen 45

 

Motala kommun