Kungörande om flyttat Fordon 2022-10-28

Publicerad: 28 oktober, 2022 kl 14:02

Nedan angivna fordon har flyttats med stöd av lagen (1982:129) om flyttning av fordon i vissa fall (LFF) till kommunens uppställningsplats Vintergatan 15 i Motala.

Om inte fordonet löses ut och hämtas från uppställningsplatsen inom 1 månad efter nedan angivet datum kommer äganderätten att övergå till kommunen enligt bestämmelserna i LFF.
Detsamma gäller eventuella föremål som finns i fordonet.

Datum: 2022-10-28
Regnr: ARP 466
Fabrikat: Volvo
Ursprunglig uppställningsplats: Järnvägsgatan 5