Justerat protokoll socialnämndens myndighetsutskott, 2020-06-25

Publicerad: 25 juni, 2020 kl 13:28

Beslutsinstans: Socialnämndens myndighetsutskott

Sammanträdesdag: 2020-06-25

Datum för anslag: 2020-06-25

Protokollets förvaringsplats: Socialkontoret

§§ 352-398

§ 353  Svar på överklagande – Hugo på Torget

§ 355  Tillsvidare tillstånd för försäljning av tobaksvaror – Godisjätten

I övrigt är protokollet sekretessbelagt. Kontakta nämndsekreterare för mer information.