Justerat protokoll överförmyndarnämnden 2020-12-07

Publicerad: 9 december, 2020 kl 13:22

Beslutsinstans: Överförmyndarnämnden

Sammanträdesdatum: 2020-12-07

Datum för publicering: 2020-12-09

Förvaringsplats: Överförmyndarkansliet