Justerat protokoll kommunfullmäktige 2020-09-14

Publicerad: 21 september, 2020 kl 15:00

Beslutsinstans: Kommunfullmäktige

Sammanträdesdatum: 2020-09-14

Datum för publicering: 2020-09-22

Förvaringsplats: Gemensamma ledningsförvaltningen