Justerat protokoll för Socialnämndens myndighetsutskott 2021-10-05

Publicerad: 2 september, 2021 kl 20:08

Beslutsinstans: Socialnämndens myndighetsutskott

Sammanträdesdag: 2021-10-05

Datum för anslag: 2021-10-05

Protokollets förvaringsplats: Socialkontoret

§§ 565-568

Protokollet är sekretessbelagt. Kontakta nämndsekreterare för mer information.