Justerat protokoll för Socialnämndens myndighetsutskott 2021-09-02

Publicerad: 2 september, 2021 kl 20:08

Beslutsinstans: Socialnämndens myndighetsutskott

Sammanträdesdag: 2021-09-02

Datum för anslag: 2021-09-02

Protokollets förvaringsplats: Socialkontoret

§§ 490-518

Protokollet är sekretessbelagt. Kontakta nämndsekreterare för mer information.