Justerat protokoll för Socialnämndens myndighetsutskott 2021-07-19

Publicerad: 19 juli, 2021 kl 16:17

Beslutsinstans: Socialnämndens myndighetsutskott

Sammanträdesdag: 2021-07-19

Datum för anslag: 2021-07-19

Protokollets förvaringsplats: Socialkontoret

§§ 432-437

Protokollet är sekretessbelagt. Kontakta nämndsekreterare för mer information.