Justerat protokoll för Socialnämndens myndighetsutskott 2021-01-14

Publicerad: 14 januari, 2021 kl 16:20

Beslutsinstans: Socialnämndens myndighetsutskott

Sammanträdesdag: 2021-01-14

Datum för anslag: 2021-01-14

Protokollets förvaringsplats: Socialkontoret

§§ 1-29

Protokollet är sekretessbelagt. Kontakta nämndsekreterare för mer information.