Justerat protokoll för Samhällsbyggnadsnämndens myndighetsutskott

Publicerad: 30 september, 2021 kl 00:00

Beslutsinstans: Samhällsbyggnadsnämndens myndighetsutskott

Sammanträdesdatum: 2021-09-21

Anslag sätts upp: 2021-09-30

Anslag tas ned: 2021-10-20

Protokollets förvaringsplats: Kommunhuset

Protokollet omfattar §29-34

Protokollet är sekretessbelagt. Kontakta nämndsekreteraren för mer information.