Justerat protokoll för samhällsbyggnadsnämndens myndighetsutskott 2021-11-22

Publicerad: 23 november, 2021 kl 09:44

Beslutsinstans: Samhällsbyggnadsnämndens myndighetsutskott

Sammanträdesdatum: 2021-11-16

Anslag sätts upp: 2021-11-23

Anslag tas ned: 2021-12-14

Protokollets förvaringsplats: Kommunhuset

Protokollet omfattar §41-44

Protokollet är sekretessbelagt. Kontakta nämndsekreteraren för mer information.