Justerat protokoll för överförmyndarnämnden 2020-09-14

Publicerad: 15 september, 2020 kl 10:00

Beslutsinstans: Överförmyndarnämnden
Sammanträdesdag: 2020-09-14
Datum för anslag: 2020-09-15
Protokollets förvaringsplats: Överförmyndarkansliet, Motala kommun

Delar av protokollet är sekretessbelagt. Kontakta nämndsekreteraren för mer information: overformyndarnamnden@motala.se