Justerat protokoll för kommunstyrelsens arbetsutskott 2020-09-15

Publicerad: 17 september, 2020 kl 07:26

Beslutsinstans: Kommunstyrelsens arbetsutskott

Sammanträdesdag: 2020-09-15

Datum för anslag: 2020-09-17

Protokollets förvaringsplats: Gemensamma ledningsförvaltningen, Drottninggatan 2, Motala