Justerat protokoll för kommunstyrelsen 2020-09-22

Publicerad: 25 september, 2020 kl 13:13

Beslutsinstans: Kommunstyrelsen

Sammanträdesdag: 2020-09-22

Datum för anslag: 2020-09-25

Läs hela protokollet här

Protokollets förvaringsplats: Gemensamma ledningsförvaltningen, Drottninggatan 2, Motala