Justerat protokoll för kommunstyrelsen 2020-06-16

Publicerad: 18 juni, 2020 kl 13:41

Beslutsinstans: Kommunstyrelsen

Sammanträdesdag: 2020-06-16

Datum för anslag: 2020-06-18

Läs hela protokollet här

Protokollets förvaringsplats: Gemensamma ledningsförvaltningen, Drottninggatan 2, Motala