Justerat protokoll för bildningsnämnden 2020-06-11

Publicerad: 17 juni, 2020 kl 15:33

Beslutsinstans: Bildningsnämnden
Sammanträdesdag: 2020-06-11
Datum för anslag: 2020-06-17

Läs hela protokollet här.

Protokollets förvaringsplats: Bildningsförvaltningen, Drottninggatan 2, Motala