Direktjusterat protokoll Socialnämnden 2020-09-16

Publicerad: 16 september, 2020 kl 16:56

Beslutsinstans: Socialnämnden

Sammanträdesdag: 2020-09-16

Datum för anslag: 2020-09-16

Läs protokollet här

Protokollets förvaringsplats: Socialförvaltningen

Justerade paragrafer: §152, 158 ,162, §§ 171-174