Gå till Motala kommuns startsida

Vädret i Motala

  • Idag: Klart och uppehållsväder6 m/s Nordvästlig vind
Startsidan/Invånare/Omsorg och hjälp/Våld i nära relationer
 Fotograf: MostPhotos
Lyssna

Våld i nära relationer

Här hittar du samlad information om det hjälp och stöd som finns i Motala kommun.

Hos oss möter du personal som har kunskap och förståelse och som kan hjälpa dig på din väg mot att förändra din livssituation.

Kontakt

Du når oss på:
Socialkontorets reception, 0141 - 22 53 00
Social beredskap finns utanför kontorstider och nås på telefon till polisen 114 14.

Våld är alltid en ensidig handling och det är den som använder våld som bär hela ansvaret.
Våld skapar vanmakt, lidande och sorg för den som utsätts, upplever eller utövar det.

Mer information finns under flikarna för dig som är utsatt för våld, för dig som är ung och för dig som utövar våld. Där hittar du också tillhörande länkar med information och kontaktvägar till ytterligare hjälp.

Vad är våld?

Våld är varje handling riktad mot en annan person som genom denna handling skadar, smärtar, skrämmer eller kränker, får denna person att göra något mot sin vilja eller avstå från att göra något den vill (Per Isdal, psykolog och ledare för stiftelsen Alternativ til vold, Oslo)

Socialnämndens ansvar

Socialnämnden har enligt socialtjänstlagen det yttersta ansvaret för att de som vistas i kommunen får det stöd och den hjälp de behöver. Enligt 5 kap. 11 § socialtjänstlagen ska socialnämnden verka för att den som utsatts för brott och dennes närstående får stöd och hjälp.

Hot och våld i en nära relation ska inte ses som en privat angelägenhet. Alla människor oavsett kön eller ålder skall ha rätt till ett liv utan hot, våld, förtryck eller annan kränkande behandling. Våld i nära relationer förkommer i alla grupper och i skilda sammanhang.

Socialnämnden skall särskilt beakta att kvinnor som är eller har varit utsatta för våld eller andra övergrepp av närstående kan vara i behov av stöd och hjälp för att förändra sin situation.

Socialnämnden ansvarar för att ett barn som utsatts för brott, och dennes närstående får det stöd och den hjälp som de behöver. Socialnämnden ska också särskilt beakta att ett barn som har bevittnat våld eller andra övergrepp av eller mot närstående är offer för brott och ansvarar för att barnet för det stöd och den hjälp som barnet behöver.

Socialnämnden har även ett ansvar för att erbjuda stöd och hjälp till den som utövar våld så att personen får möjlighet att förändra sitt beteende.

Kommentera sidan Dela och tipsa

Sidan uppdaterad den 18 januari 2016

Lämna sidan snabbt

Lämna sidan snabbt

Dölj ditt besök

Dölj ditt besök

 

Kontakt