Gå till Motala kommuns startsida

Vädret i Motala

 • Idag: Molnigt, men troligen uppehåll -1° 2 m/s Nordöstlig vind
Samuelsberg Samuelsberg  Fotograf: Motala Fotografiska Bilder AB
Lyssna

Vårdboende Samuelsberg

Vår verksamhet bygger på värden där människan står i centrum och där trygghet och bra bemötande är självklart. På hela enhet Samuelsberg jobbar vi med individen i fokus.

 Vi tar gärna emot synpunkter angående vår verksamhet. Vi arbetar aktivt med att förändra och förbättra verksamheten utifrån individens behov.

Samuelsbergs vårdboende består av följande enheter:

Rosen är ett boende för personer med fysisk funktionsnedsättning. Det finns 15 rum med toalett/duschrum för personer som bor permanent och 2 rum för personer som bor tillfälligt. Rummen är 19-22 kvm. Tillgång finns till ett gemensamt samlingsrum.     Vi arbetar utifrån kontaktmannaskap med två vårdlag för att skapa kontinuitet, trygghet och säkerhet för våra boende.
Vi utformar arbetet efter individens behov samt dokumenterar behoven och beskrivningen av genomförandet i en individuell plan där individen är delaktig. Aktiviteter på avdelningen är individanpassade. Det finns även möjlighet att delta i gemensamma aktiviteter.
På avdelningen arbetar det 12 undersköterskor som är kontaktpersoner för 1 – 2 personer.  

Violen är ett boende för personer med fysisk funktionsnedsättning. Det finns 12 rum med toalett/duschrum för personer som bor permanent samt ett 1 rum för personer som bor tillfälligt.  Rummen är 21 – 22 kvm. Det finns även ett gemensamt samlingsrum.   Vi arbetar utifrån kontaktmannaskap för att skapa kontinuitet, trygghet och säkerhet för våra boende. Vi utformar arbetet efter individens behov samt dokumenterar behoven och beskrivningen av genomförandet i en individuell plan där individen är delaktig.                                                                                   

Aktiviteter på avdelningen är individanpassade. Det finns även möjlighet att delta i gemensamma aktiviteter.                                                                                                                                 

På avdelningen arbetar det 9 undersköterskor som är kontaktpersoner för 1-2 personer.

Blåklockan är ett boende för personer med demenssjukdom.Det finns 6 rum. Rummen är 18 – 21 kvm med toalett/duschrum. Personerna som bor på Blåklockan bor där tillfälligt i väntan på ett annat boende eller som växelboende som innebär att man bor 1-2 veckor i månaden på Blåklockan.

Vi arbetar utifrån kontaktmannaskap för att skapa kontinuitet, trygghet och säkerhet för våra boende. Vi utformar arbetet efter individens  behov samt dokumenterar behoven och beskrivningen av genomförandet i en individuell  plan där individen är delaktig.  

Aktiviteter på avdelningen är individanpassade. Det finns även möjlighet att delta i gemensamma aktiviteter.

 Vi använder oss av metoder som jagstärkande förhållningssätt, levnadsberättelse, reminecens och närståendestöd. Vi lägger stor vikt på första  mötet  och samarbetet med personen som ska bo hos oss och dennes anhörige.

 Vi vill att den som bor hos oss har ett stort inflytande hur vården/omsorgen och miljön anpassas efter dennes behov. Vi har arbetat aktivt med kvalitetsutveckling inom området ”Brukarinflytande”.

På avdelningen arbetar 7 undersköterskor som fungerar som kontaktpersoner för 1-3 personer.

 Fyrklövern består av  8 korttidsplatser vilka syftar till att efter till exempel en stroke eller liknande, utreda vilken form av framtida boende som kan vara aktuellt.

Målsättningen är att stödja den enskilde, att stärka den egna funktionsförmågan för att möjliggöra återgång till det egna boendet.

På natten finns 3 undersköterskor som samarbetar på hela Samuelsbergs vårdboende. 

Korttidsboende

Vid Samuelsberg finns  platser för korttids-/avlastningsboende. Dessa är avsedda för personer som efter beslut om bistånd kan komma och bo en eller två veckor. Detta för att avlasta anhöriga som annars sköter omvårdnaden i hemmet. Korttidsboende sker enligt uppgjort schema under en kortare eller längre period.   Inom Samuelsberg finns totalt 9 platser för korttidsboende varav 6 är avsedda för personer med demenssjukdom. Under sin vistelse på Samuelsberg bor man på Rosen, Violen eller Blåklockan.

Kommentera sidan Dela och tipsa

Sidan uppdaterad den 10 augusti 2015

Kontakt

 • Vårdboende Samuelsberg

  Lasarettsgatan 19 A

  591 35 Motala

  Rosen 0141-22 53 74

  Violen 0141-22 54 18

  Blåklockan 0141-22 57 74

  Fyrklövern 0141-22 53 72

  Strandgården 0141-22 59 05

  22 59 06

  Växel 0141-22 50 00 Fax 0141-563 23
 • Yvonne Jarkranz Enhetschef
  Socialförvaltningen

  Strömsborg B: Hus 3, 9-10, 11-12

  Strandvägen 82 C

  591 46 Motala

  Tel 0141-22 53 71 Växel 0141-22 50 00 Mobil 070-335 53 71 yvonne.jarkranz@motala.se
 • Mona Mårtensson Sjuksköterska
  Tel 0141-22 59 48 Växel 0141-22 50 00 Mobil 073-041 42 30 mona.martensson@motala.se