Gå till Motala kommuns startsida

Vädret i Motala

  • Idag: Klart och uppehållsväder6 m/s Nordvästlig vind
Lyssna

Vårdboende

Vårdboende är ett särskilt boende där man bor i egen lägenhet. Lägenhetsstorleken varierar mellan kommunens vårdboenden. Gemensamma utrymmen som matrum och samvarorum finns på boendet.

Omsorg och tillsyn ges hela dygnet utifrån bedömt behov av handläggare på socialkontoret. En del gemensamma aktiviteter ordnas av personalen.Måltider serveras i bostaden eller i gemensamhetslokal.

Kommunen har sjukvårds- och rehabiliteringsansvaret i det särskilda boendet

I samband med inflyttning får du får du en första information om det aktuella boendet och en namngiven kontaktman utses,dock senast inom en vecka. 

Vi gör en individuell planering tillsammans med dig inom två veckor efter inflyttning

Kommentera sidan Dela och tipsa

Sidan uppdaterad den 7 mars 2014

Dialog Motala

Dialog framför en dator

Lämna synpunkter på Motala kommuns verksamhet. Du kan lämna förslag, klagomål, beröm och felanmälan samt ställa frågor till politiker.

Dialog Motala