Gå till Motala kommuns startsida

Vädret i Motala

 • Idag: Klart och uppehållsväder6 m/s Nordvästlig vind
Servicegaranti

Vårdboende

Vårdboende Vårdboende  Fotograf: Motala fotografiska AB
Lyssna

Vårdboende

Vårdboende är en form av särskilt boende för dig som har fysisk funktionsnedsättning och/eller demenssjukdom. Du bor i egen lägenhet och på boendet ges service, omvårdnad och tillsyn dygnet runt utifrån dina behov. Om du vill får dina anhöriga/närstående vara med när vi exempelvis upprättar genomförandeplanen eller gör uppföljningar. Gemensamma utrymmen som matrum och samvarorum finns på boendet. Måltider serveras i din bostad eller i en gemensamhetslokal. Du har möjlighet att delta i flera olika aktiviteter.  

För att få bo i ett vårdboende krävs ett beslut om bistånd för permanent särskilt boende. Ansökan görs till socialkontoret i Motala kommun som ansvarar för biståndsbedömning.

Vi garanterar

Servicegarantier

 • Du får en kontaktman i samband med inflyttning, dock senast inom en vecka. Du har rätt att byta kontaktman om du vill.
 • Om du ger ditt medgivande ges anhörig/närstående information om händelser av betydelse. Informationen kan till exempel gälla omvårdnad eller medicinska frågor. En sådan överenskommelse görs i samband med inflyttning.
 • Du träffar personal som har kompetens för sina arbetsuppgifter.
 • Du träffar personal som har kännedom om dina behov av stöd och hjälp innan de börjar arbeta hos dig.
 • Du träffar personal som bär arbetskläder och har synlig namnskylt. Personalen knackar på dörren när de kommer.
 • Du kan nå personal varje dag, dygnet runt.
 • Varje vecka har du har möjlighet att delta vid minst fyra aktivitetstillfällen med varierat innehåll. Minst ett av tillfällena innehåller friskvård som fysisk aktivitet/träning.
 • Dokumentation om dig som vi förvarar hanteras på ett säkert sätt så att obehöriga inte kan ta del av innehållet.
 • Alla som arbetar inom vårdboende i Motala kommun har tystnadsplikt.

Värdighetsgarantier

 • När du flyttar in till ett vårdboende får du på inflyttningsdagen en första information om boendet. I samband med informationen lyssnar vi på dina personliga önskemål och förväntningar.
 • Vi gör en individuell planering tillsammans med dig inom två veckor efter inflyttning. Vid detta tillfälle samtalar vi om hur du vill få beslutade insatser utförda. Detta dokumenteras i en genomförandeplan. Det är dina behov och personliga önskemål som styr.
 • Vi erbjuder dig ett uppföljande samtal två gånger per år. Samtalets syfte är att du ska få möjlighet att berätta hur du upplever den service och/eller omvårdnad som genomförs samt vad som är viktigt för dig. Om du framfört särskilda synpunkter eller klagomål erbjuds du också ett uppföljande samtal.
 • Vi anpassar den hjälp du får så att den passar din dagsform. Därför frågar vi dig fortlöpande om hur du vill att din hjälp ska utföras.

Uppföljning av servicegarantin

Den individuella planeringen som görs dokumenteras i en genomförandeplan. Genomförandeplanen följs upp kontinuerligt, dock minst två gånger per år.

Samtliga service- och värdighetsgarantier följs upp årligen och resultatet används för att ständigt förbättra verksamheten.

Hur hanterar kommunen avvikelser från servicegarantin?

Om du upplever att garantierna inte uppfylls vill vi gärna att du tar kontakt med oss. Du kan i första hand kontakta de personer som arbetar på boendet. Du kan också välja att kontakta chefen för verksamheten eller framföra dina åsikter genom att använda Dialog Motala. Mera information finns i högerkolumnen. Dina åsikter är viktiga och om något blivit fel vill vi snarast få reda på vad som hänt och rätta till det.

Mer om äldreomsorg och vårdboende i Motala kommun

I Motala kommun finns elva vårdboenden. Två av dessa vårdboenden drivs på entreprenad av en extern utförare. Av de åtta boenden som drivs av kommunens egenregi erbjuder två särskilda platser för korttidsboende. Totalt finns fem boenden som har särskild inriktning för äldre med demenssjukdom. Två boenden riktar sig enbart till personer med demensjukdom.

Lägenhetsstorleken varierar mellan kommunens vårdboende. Kommunen har sjukvårds- och rehabiliteringsansvaret i särskilt boende.

Kommentera sidan Dela och tipsa

Sidan uppdaterad den 28 november 2014

KontaktVad är en service- och värdighetsgaranti?

Service- och värdighetsgarantin är till för att på ett tydligt sätt beskriva vad du som kund och medborgare kan förvänta dig av en tjänst. Det ska klart och tydligt framgå vad tjänsten består av, vilka eventuella förväntningar som finns på dig som kund och medborgare samt hur vi hanterar situationer där du inte tycker att vi uppfyller garantin. Värdighetsgarantier innebär ett ökat fokus på dig, ditt självbestämmande och dina önskemål. Genom detta vill vi skapa bättre förutsättningar för ett värdigt liv och för ditt välbefinnande.

Service- och värdighetsgarantierna har tagits fram av kommunens tjänstemän och politiker med dig som kund och medborgare i fokus.

Lämna synpunkter

Vi vill gärna veta vad du tycker om vår verksamhet! Kontakta oss direkt eller använd Dialog Motala för att ge beröm, lämna förslag, klagomål, felanmälan och ställa frågor.

www.motala.se/dialogmotala