Gå till Motala kommuns startsida

Vädret i Motala

  • Idag: Klart och uppehållsväder6 m/s Nordvästlig vind
Plan Motala köping 1825 Plan Motala köping 1825  Fotograf: Okänd
Lyssna

Centralarkivet

Motala kommuns centralarkiv slutförvarar, vårdar och förtecknar viktigare handlingar från Motala kommun och dess föregångare (socknar, storkommuner, landskommuner). På arkivmyndighetens ( kommunstyrelsen) uppdrag utövar vi även tillsyn över kommunala myndigheter. Vi ger också kommunens förvaltningar råd och information i frågor som gäller arkiv och dokumenthantering.

I centralarkivet finns ungefär 2 kilometer handlingar. Förutom kommunala arkiv finns även enskilda arkiv med kommunal anknytning. De äldsta handlingarna är från 1800-talets mitt och de yngsta är årsgamla handlingar från dagens verksamhet. Forskningsintressant material finns t.ex. inom områdena utbildning, fastigheter, medicin och socialhistoria.

Centralarkivet tillhandahåller allmänna handlingar i enlighet med den lagstiftning som finns. Det går bra att besöka arkivet själv, att ringa eller skriva.

Kommentera sidan Dela och tipsa

Sidan uppdaterad den 5 september 2012

Kontakt