Gå till Motala kommuns startsida

Vädret i Motala

  • Idag: Molnigt, men troligen uppehåll5 m/s Västlig
Lyssna

Pizzeria Milano

Publicerad den 20 februari 2013 13:20

Kontroll i ärendet (Diarienummer:2013-MH0214-1)


Typ av kontroll: Inspektion

Anledning till kontroll: Planerad kontroll

Resultat av kontrollen:

Vid kontrollen noterades 5 mindre avvikelser inom kontrollområde

  • Lokaler och utrustning
  • Skadedjursbekämpning
  • Rengöring och desinfektion
  • Personlig hygien
  • Information

Kommentar:

Kontrolldatum: 14 februari 2013

Kommentera sidan Dela och tipsa

Sidan uppdaterad den 20 februari 2013

Inspektionsomdömen

Grön symbol = Vid den senaste inspektionen konstaterades ingen avvikelse, eller endast mindre avvikelse som inte kräver extra kontrollbesök.

Gul symbol = Vid den senaste inspektionen konstaterades avvikelse som kräver extra kontrollbesök.

Röd symbol = Vid senaste inspektionen konstaterades avvikelse som innebär en stor risk för människors hälsa, alternativt att verksamheten inte har åtgärdat tidigare noterade avvikelser trots upprepade kontrollbesök.

Avvikelser

En avvikelse är när verksamheten inte uppfyller livsmedelslagstiftningens krav. Avvikelserna grupperas in under olika kontrollområden.

Beskrivning av kontrollområden